Nil Gejmen “Koralina”
.
Roman prikazuje kako Koralina, iako izgubljena u drugom svetu, traži i korača ka nepoznatome, i gleda na to kao na nešto pozitivno i zabavno, što može da motiviše čitaoce i čitateljke. Radoznalost je njena najjače izražena osobina u knjizi, zajedno sa hrabrošću; to je ono što pokreće radnju i tera glavnu junakinju napred.

Filip Pulman “Severna svetlost”
.
U ovoj knjizi je malo verovatno da će se sresti lik za kog se može potpuno sigurno reći da je dobar ili zao. Svi vode svoje bitke, postoje veoma važni događaji koji su ih napravili takvima kakvi su u trenutku radnje. Iako je ovo fantastični roman, to je vrlo realno i stvarno. U životu se često ne zna da li su ljudi dobri ili zli, crni ili beli.