Pobunjeno čitamo o jugoslovenskim učiteljicama

Ko su bile jugoslovenske učiteljice? Kako je bilo biti učiteljica tridesetih ili šezdesetih godina prošlog veka? A kako je biti učiteljica danas? Šta o tome misli tvoja učiteljica?

Interesuju te radna prava žena, ženska istorija, ženska emancipacija? Ne plašiš se prašnjavih arhiva?

Prijavi se i istražuj sa nama!

Projekat “Pobunjeno čitamo o jugoslovenskim učiteljicama” namenjen je devojčicama od 14 do 18 godina koje zanima istorija ženske borbe za radna i individualna prava, odnosno specifičani važan uticaj učiteljica u Kraljevnini Jugoslaviji i u SFRJ. Učesnice će u svojim lokalnim zajednicama istraživati o ulozi žena u istoriji osnovnoškolskog obrazovanja u periodu međuratne i socijalističke Jugoslavije, i istorijski kontekst povezivati sa savremenim kroz intervjue sa učiteljicama iz svog mesta.

Ako želiš da:

 • istražuješ jugoslovensku žensku istoriju;
 • kontekstualizuješ i porediš položaj žena Jugoslavije u različitim sistemima, tokom prethodnih stotinjak godina;
 • kritički pristupaš različitim izvorima (književnim, istorijskim) i žanrovima (novinskim tekstovima, esejima, reportažama, književnim delima);
 • želiš da se upoznaš sa međuratnom i poratnom ženskom periodikom i digitalizovanim materijalima i onlajn arhivima;
 • želiš da proširiš znanja u lokalnim zajednicama o specifičnoj i važnoj ulozi učiteljica u Jugoslaviji (kako u međuratnom periodu početaka šireg obrazovnog sistema, tako i u procesima sistematične društvene emancipacije tokom SFRJ)
 • doprineseš osvetljavanju položaja savremenih učiteljica, i šire, učestvuješ u diskusiji o položaju žena u raznim profesijama.

Šta nudimo?

 • mentorsku podršku tokom čitavog projekta
 • učenje veštine pisanja eseja, članaka, književnih analiza, intervjua, itd.
 • tvoj tekst ćemo objaviti na našem sajtu Mini Bookvica i promovisaćemo ga na našim društvenim mrežama;
 • tvoj tekst ćemo objaviti i u biltenu koji ćemo štampati u 1000 primeraka distrubuirati u 10 lokalnih zajednica.

Kriterijumi za selekciju:

 • da imaš između 14 i 18 godina;
 • da živiš na teritoriji Republike Srbije;
 • da te zanima književnost i kritički odnos prema književnim tekstovima
 • da si vrlo motivisana da redovno učestvuješ u istraživanju i otvorena da sarađuješ sa ostalim učesnicama i mentorkamada si raspoložena da se angažuješ u svojoj lokalnoj zajednici, ali i da saznaš o iskustvima drugarica i učiteljica iz zajednica širom Srbije?

Vremenski okvir projekta i tvoje angaživanje:

Pošto oformimo grupu polaznica radionica i timove, tempo rada je sledeći:

 • Konsultacije i istraživački zadaci (april): planiran je rad na istraživačkim zadacima, a kon sultacije pružaju neophodna znanja o položaju žena u društvenom, kulturnom, obrazovnom i književnom životu Jugoslavije (međuratne i socijalističke), kao i o teoretskim i praktičnim pristupima književnosti i kulturi, i metodologijama koje će im pomoći u istraživanju. Kon sultacije traju mesec dana, tokom aprila i održavaće se online.
 • Istraživanje u lokalnoj zajednici i mentorski rad (prva polovina maja): znanja iz istraživanja o učiteljicama u istoriji, književnosti i kulturnom životu učesnice koriste za pripremu i realizaci ju intervjua sa svojim učiteljiicama u lokalnoj sredini.
 • Pisanje tekstova (druga polovina maja): uz mentorsku podršku, učesnice pišu tekst žanra koji izaberu, u koji mogu uključiti lično iskustvo u čitavom procesu rada, istraživačku građu i intervjue, kao i književne interpretacije, prikaze, eseje, na temu učiteljica u jugoslovenskoj književnosti.
 • Objavljivanje i promocija sadržaja online (jul).

Prijavi se OVDE

Projekat “Pobunjeno čitamo sa jugoslovenskim učiteljicama podržan je od strane Fondacije Jelena Šantić.