Filip Pulman “Severna svetlost”
.
U ovoj knjizi je malo verovatno da će se sresti lik za kog se može potpuno sigurno reći da je dobar ili zao. Svi vode svoje bitke, postoje veoma važni događaji koji su ih napravili takvima kakvi su u trenutku radnje. Iako je ovo fantastični roman, to je vrlo realno i stvarno. U životu se često ne zna da li su ljudi dobri ili zli, crni ili beli.